Estètica integrativa

L’estètica integrativa és un nou concepte on es treballa el cos en la seva totalitat, tant en els aspectes físics com en els emocionals. Són tractaments no invasius. Dona a l’organisme la capacitat de recuperar el seu to vital aconseguint rejoveniment i benestar.